Tuesday, May 26, 2015

DevCamp 2015

In danish:

Kom til et gratis heldags arrangement omkring udvikling i Office 365 i København den 16 juni. På dagen gennemgår vi at udvikle apps til Office 365 med standard web teknologier der udvider funktionaliteten af Office og Office 365. (kendskab til SharePoint udvikling ikke nødvendig!). Du kan læse mere om arrangement på http://spbg.dk/SitePages/DevCamp2015.aspx hvor du også kan tilmelde dig. Arrangement bliver afhold hos Nets, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup og starter kl 9:00 og slutter omkring 17:00.

Læse mere på http://spbg.dk/SitePages/DevCamp2015.aspx

No comments:

Post a Comment