Friday, February 8, 2019

Connect to SharePoint online, with an account has multi factor authentication (MFA) enable

When I deliver PowerShell script to a customer, that contains log in / credential, I normal use this line of code:

$user = "user@tenant.com"
$password = "ZXY" | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
$credential = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User, $password
$url = "https://tenant.sharepoint.com"
 
Connect-PnPOnline -Url $url -Credentials $credential

Or reading the password from disk like this:

$user = "user@tenant.com"
$password = Get-Content .\password.txt -Raw | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
$credential = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User, $password
$url = "https://tenant.sharepoint.com"
 
Connect-PnPOnline -Url $url -Credentials $credential

Or from Windows Credential Manager, https://github.com/SharePoint/PnP-PowerShell/wiki/How-to-use-the-Windows-Credential-Manager-to-ease-authentication-with-PnP-PowerShell.

But this will not work if the customer account is configured for use multi factor authentication (MFA). The PnP/PowerShell script will return with an error message:

“The remote server returned an error: (403) Forbidden”

Luckily, we can work around this errror, by using the UseWebLogin. When using the UseWebLogin parameter a Windows Form will open and show an IE control that navigate to the Office 365 log in page. And this process support MFA login.

$url = "https://ameq.sharepoint.com"
 
Connect-PnPOnline -Url $url -UseWebLogin

Thursday, March 22, 2018

SPBG ERFA møde omkring Modern Office 365 Add-in

Kom til SPBG erfa møde torsdag den 3. maj, i København, og mød Alon Ekelund. Alon er CEO hos iGlobe. Alon vil tale om hvad er en Modern Office 365 Add-in er, hvilke forskellige typer der findes, Sikkerhed i Add-in, udforinger omkring Office Store, så som, deployment og vedligehold og den nye corporate Add-in catalog . Samt give et oplæg omkring hvordan Office Add-ins kan give en bedre udnyttelse af Office 365 og dermed mere ud af investeringen i platformen. Vi afholder mødet hos ProActive A/S, Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C fra kl. 17:00 til ca. 19 tiden. S.U den 30. april. Tilmelding sker på http://spbg.dk

Friday, January 19, 2018

Office 365, Security & Compliance og GDPR

Kom til at gratis halvdags arrangement i SharePoint Bruger Gruppen (SPBG) omkring Office 365, Security & Compliance og GDPR, hvor Ole Kjeldsen fra Microsoft Danmark kommer.
Ole er Teknologi- & Sikkerhedsdirektør og er en af de førende i Danmark inden for sikkerhed i Office 365 og hvordan Office 365 understøtter GDPR.

Ole vil tale om:

  • Grundlæggende forståelse af GDPR og Office 365.
  • Security & Compliance Center.
  • Office 365 Secure Score.

Arrangement er den 22. februar 2018. Fra kl. 9:00 til 12:30. Morgenmad fra kl. 8:00.

Arrangement bliver holdt hos:
Symbion A/S
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tilmelding sker via Meetup, på http://spbg.dk.

Tak til vores sponsorer. Pointwork for at sponsorerer lokaler og Viteco for at sponsorerer morgenmaden.

Tuesday, January 16, 2018

ESPC18 - 2 for 1 code

Hvis du ikke allerede har hørt det, så godt nyt! Europe's største SharePoint, Office 365 & Azure Conference kommer til København i år! Konferencen er fra den 26.-29. november 2018. Hvis du og en ven meget gerne vil deltage, har jeg endnu bedre nyt. Hvis du skriver dig op til en ”2 for 1 code” og køber din billet torsdag den 23. januar og bruger din ”2 for 1” koden, får du en billet gratis.

Link til “2 for 1” kode, https://www.sharepointeurope.com/?utm_source=ESPC+Members+Newsletter&utm_campaign=231ddf873c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_82a101e0da-231ddf873c-237375729

Skal du bruge input til din chef for at få lov til at deltage?

Fordele ved at deltage i ESPC18

  • På uge, opnå hvad der svare til et 1 år viden opsamling.
  • Kør forbi konkurrenterne når du lærer det nyeste fra de allerbedste globale eksperter.
  • Mød 2.000 kolleger fra hele Europa for at dele ideer og se, hvordan de løser de samme daglige udfordringer som dine.
  • Forbind prikkerne mellem alt hvad du har læst, hørt, overvejet eller arbejdet hele året.

Thursday, January 11, 2018

Deploying my website to a Windows Virtual Machine aka deploy to an on-premise IIS webserver.

The setup where working with Visual Studio Online and have a customer, how is running everything on-premise has been quite frustrating. But not anymore! After the release of the feature “Deployment groups” it is now the easiest thing to do.

To over simplify the tasks for configuring Deployment groups. You need only to create a new deployment group in Visual Studio Online, “register machine” and run some PowerShell. And you are done Smile

The how-to guide to setup and create Deployment Groups can be found here https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/build-release/apps/cd/deploy-webdeploy-iis-deploygroups

N.B. The how-to show you need two tasks to deploy the website. This is not correct. This remove these tasks and add the task “Deploy IIS Website/App”.

Before you can release anything, setup you build. By following this how-to guide for ASP.NET 4, https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/build-release/apps/aspnet/build-aspnet-4?tabs=vsts

And this how-to guide for ASP.NET Core, https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/build-release/apps/aspnet/build-aspnet-core?tabs=gitvsts%2Cweb%2Cdeploy-windows