Tuesday, July 4, 2017

SPBG ERFA møde omkring Microsoft Teams

Kom til SPBG erfa møde torsdag den 24. august, i København, og mød Peter Lunding Smith. Peter er Director Cloud & Innovation fra ProActive. Peter vil give en introduktion til Microsoft Teams og fortælle om hvordan du kommer i gang med at bruge Teams og hvad man kan bruge i forretningen. Vi afholder mødet hos Executives' Global Network fra kl. 17:00 til ca. 19 tiden. S.U den 20. august. Tilmelding sker på http://spbg.dk

Monday, March 27, 2017

The lazy man’s Select-Object Expression

I have known the Select-Object Expression pattern since I started with PowerShell. Where the syntax is this:

select-object @{Name="Property1"; Expression={$_.PropertyObject.Property1}}

But a new PowerShell tip I lean this week is a syntax:

select-object {$_.PropertyObject.Property1}

The big difference is the headline on the column. In the first example, I control the column headline and the second example the headline will be:

$_.PropertyObject.Property1
-----------------------------------------

Friday, March 10, 2017

Microsoft Office Developer Community Events, SPFx, MS Graph og Teams

Kom til et gratis heldags arrangement omkring udvikling i SharePoint Framework, Microsoft Graph og Microsoft Teams i København den 11. maj 2017.

På dagen bliver der givet en introduktion til udvikling i det nye SharePoint Framework, Microsoft Graph og Microsoft Teams. Kendskab til SharePoint/Office 365 udvikling ikke nødvendig, dog en fordel hvis du kan kode noget i forvejen!

Agenda:

  • SharePoint Framework.
  • Microsoft Graph.
  • Microsoft Teams: Bots, Connectors og Tabs.

Format:
Formatet for dagen vil være, at der bliver en del teori, i form af PowerPoint og demo. Men en rigtig stor del af dagen vil gå med demo, hvor deltagerne selv koder med (hands-on-labs).

Du kan læse mere her og tilmelde, https://www.meetup.com/Danish-SharePoint-User-Group-SPBG/events/238107058/

Tuesday, March 7, 2017

Microsoft Tech Summit Copenhagen

Microsoft Tech Summit is comming to Copenhagen. If you have not already seen it, Microsoft is organizing a Tech Summit. The event is free. The event is on March 30-31, 2017. You can read more about the event and sign up for it there https://www.microsoft.com/da-dk/techsummit/copenhagen.aspx

Tuesday, February 28, 2017

Filter on multible coluFilter on multiple columns in SharePoint rest API

I’m build a small JavaScript/REST base application for a customer. Where we to filter on three columns. Filter on one column is easy and straight forward. $filter=MyColumn eq 'myvalue’. But filtering on multiple columns is not as apparent. When I was read the documentation on it. It seems you need to add $filter multiple time to the query. But that is not true. The $filter operator shall only be added one time. Insert added AND/OR between them yours filters. Like $filter=MyColumn1 eq 'myvalue’ AND MyColumn2 eq ‘myvalue’. Or in my case, where I need to find an item between a minimal value and a maximum value.

"$filter=BodyRef eq '" + result + "' and Min le '" + size + "' and Max ge '" + size + "'"